Lösningar för kommersiella byggnader

Med våra lösningar kombinerar vi energieffektivitet och lönsamhet och bekräftar på så vis vår strategi.

Alla produkter och lösningar för kommersiella byggnader

Design-radiatorer tillför mervärden för den offentliga eller privata sektorn

 • Passande design även för högt ställda krav
 • En skräddarsydd lösning för varje situation
 • En mångfald av varianter för alla designkrav
 • Korta reaktionstider vid temperaturvariationer
 • Mycket hygieniskt och utan hälsorisk
 • Pålitligt och med lång livslängd

Våra system för strålningsvärme och kylning erbjuder komfort, hälsa och energieffektivitet inom många användningsområden.

 • Låg energiförbrukning
 • Behagligt rumsklimat för medarbetare
 • Platssparande, byggnadstekniskt intelligenta lösningar
 • Underhållsfri och pålitlig lösning med lång livslängd
 • Korta reaktionstider vid temperaturvariationer
 • Utan drag och ljud

Den rätta lösningen för ren luft, till exempel inom logistik och i industrin.

 • Kostnadsoptimering genom minskning av rengöring, energi, underhåll och frånvaro
 • Ökad renhet till följd av dammfria varor, produkter, anläggningar och system
 • Produktiva och nöjda medarbetare tack vare hälsosammare arbetsmiljö
 • Efterlevnad av lagstadgade standarder och bestämmelser
 • Ökad pålitlighet, effektivitet och kvalitet tack vare en damminskning på upp till 90 %