Värme med Zehnder

Värme hittar du hos Zehnder i många olika former. Från design-radiatorer för bad och bostad och takstrålningspaneler till värmepumpar med integrerad ventilationsanordning. 

Värme och boende

"Enbart" uppvärmning i bostadshus är inte längre tillräckligt i dag. Ditt mål är en omfattande, energieffektiv lösning för rumsklimat.

Från klassiska design-radiatorer för bad och bostad och radiatorer som är perfekt anpassade till moderna uppvärmningssystem, till system för behaglig rumsventilation med upp till 95 % värmeåtervinning hittar du hos Zehnder alltigenom genomtänkta lösningar för nybyggen och renovering. 

Värme och arbete

Vid uppvärmning av stora industrilokaler kan du spara mer än 40 % energi – om du i stället för ett traditionellt luftvärmesystem använder Zehnders system för strålningsvärme och kylning. Strålningsvärmen värmer inte upp hela rummet, utan bara där värmen behövs.

Produkter och system för användningsområdet Värme

Design-radiatorer

System för strålningsvärme och kylning

Skräddarsydda design-radiatorer från Zehnder för bad och bostad passar i alla miljöer. Perfekta vid nybyggen och renovering.

Zehnders strålningsvärme och kylning värmer och klimatiserar energieffektivt. Optimalt anpassade till rummet.