Behaglig kylning
med Zehnder

Zehnder tillhandahåller även genomtänkta lösningar för kylning av utrymmen, från system för kylning till behaglig rumsventilation med förkyld friskluftstillförsel.

Behagligt och energisnålt

Inte sällan måste man acceptera kompromisser när en byggnad ska värmas upp eller klimatiseras: Stigande energipriser väger mot stigande krav på ett optimalt rumsklimat.

Zehnders system för strålningsvärme och kylning erbjuder en lika behaglig som energieffektiv lösning.

Med värmestrålningsprincipen skapas ett behagligt och dragfritt rumsklimat som har en högre kännbar temperatur än lufttemperaturen. Jämfört med andra system bidrar denna effekt till att energiförbrukningen kan sänkas med mer än 40 %.

Produkter och system för användningsområdet Kylning

Behaglig rumsventilation

System för strålningsvärme och kylning

Zehnders behagliga rumsventilation med värmeåtervinning för ett energieffektivt, hälsosamt rumsklimat.

Zehnders strålningsvärme och kylning värmer och klimatiserar energieffektivt. Optimalt anpassade till rummet.