Andas djupt med Zehnder

När det gäller frisk luft är det bästa valet Zehnder Comfosystems, den behagliga rumsventileringen med värmeåtervinning för en- och flerfamiljshus samt vid nybyggen och sanering.

Frisk luft i inomhusmiljöer, där vi uppehåller oss mer än 70 %, är oumbärlig för vår hälsa.

Komfortventilationssystem från Zehnder garanterar ett jämnt utbyte av förbrukad och frisk luft. Det senaste utbyggnadssteget representeras av kompaktenergicentralen Zehnder ComfoBox för uppvärmning, kylning, ventilation och varmvattenberedning.

Den idealiska lösningen för byggnader, i vilka fönstren i regel förblir stängda på grund av buller eller dammpartiklar – och en nödvändighet som uppstår på grund av moderna byggnaders allt lufttätare konstruktion. På så vis främjar Zehnder Comfosystems de boendes välbefinnande och säkerställer att fastighetens värde bevaras. Med hjälp av frånluftens värmeåtervinning levererar systemet dessutom inte bara behaglig, utan, allt efter årstid, även förkyld eller förvärmd luft.

Produkter och system för användningsområdet Frisk luft

Behaglig rumsventilation

Zehnders behagliga rumsventilation med värmeåtervinning för ett energieffektivt, hälsosamt rumsklimat.