Takplattor för strålningsvärme från Zehnder både värmer och kyler fastigheten behagligt och effektivt.
System för strålningsvärme och kylning
Perfekt rumsklimat utan att luften virvlas upp och utan drag.
Takplattor för strålningsvärme från Zehnder - bra för hälsan och hygieniska

System för strålningsvärme och -kylning från Zehnder

Värme- och kyleffekt
hos takplattor för strålningsvärme

Takplattor för strålningsvärme från Zehnder arbetar enligt en grundläggande naturlig princip som är identisk med solens värmeeffekt: Direkt solljus en kall vinterdag gör att vi känner värme även om luften runt om är kall.

Solens värmeeffekt omsätts av elektromagnetiska vågor. Vid kontakt med människans kropp omvandlas denna energi till värme. Strålningsytorna i strålningsvärmen från Zehnder fungerar på samma sätt.

Takplattornas kyleffekt är grundad på samma princip: i detta fall avger människor och föremål värme till den kalla takplattan.

Användningsområden

Principen hos systemen för strålningsvärme och -kylning kan tillämpas för många olika rum och byggnader. System med takplattor för strålningsvärme från Zehnder används sedan länge för uppvärmning av rum, även på 30 meters höjd.

Användningsområdet sträcker sig över alla tillämpningsområden. Takplattor för strålningsvärme från Zehnder används med fördel för uppvärmning och kylning av följande användningsområden och är näst intill obligatoriska för innovativa byggnadsprojekt.

Ett energisnålt värmesystem är viktigt för produktions- och lagerhallar. Takplattor för strålningsvärme är ett perfekt värmesystem för den här typen av lokaler. Särskilt i en produktionshall är det viktigt med ett behagligt klimat för personalen och samtidigt anpassa lokalen för produktionsbehoven. Genom att strålningsytorna placeras i taket kan lokalerna utan problem användas för andra ändamål. Takplattor för strålningsvärme är även perfekta för höglager. De monteras i taket över gångarna och värmer lokalen jämnt.

Översikt över alla fördelar med strålningsytan i produktions- och lagerlokaler: 

 • Behaglighet
 • Energieffektivt
 • Inget damm virvlas upp
 • Inget underhåll
 • Bullerabsorption
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Kan användas för alla takhöjder
 • Kan utan problem monteras i lokaler men kranskenor
 • Tack vare att de monteras i taket kan lokalen sedan användas för annat (nya fundament för maskiner).
 • Kan även användas i explosionsfarlig miljö

Behaglighet är förutom jämn uppvärmning av hela hallen en av de viktigaste punkterna som ett värmesystem i en idrottshall måste uppfylla. En takplatta för strålningsvärme är perfekt för detta. Strålningsytan är mycket energisnål och kan tack vare den lilla bufferten snabbt värma upp hallen till rätt temperatur.

Översikt över alla fördelar med takplattor för strålningsvärme i idrottshallar:

 • Behaglighet
 • Energieffektivt
 • Underhållsfritt
 • Bullerabsorption
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Kan användas för alla takhöjder
 • Takplattor för strålningsvärme kan inte skadas av bollar
 • Bollskydd för takplattor för strålningsvärme
 • Belysning kan integreras i strålningsytan
 • Passar alla golvuppbyggnader
 • Hallen värms upp snabbt
 • Mycket hygienisk eftersom inget damm virvlas upp

För att uppnå ett behagligt klimat används ett energisnålt system, som takplattor för strålningsvärme, i försäljnings- och utställningslokaler. Dessa är dock inte bara de enda fördelarna med strålningsytan. I motsats till vanliga luftvärmare som virvlar upp mycket damm i rummet på grund luftflödet, arbetar takplattan för strålningsvärme rent utan att virvla upp något damm tack vare strålningsprincipen. Rengöringsintervallen för rummen och produkterna minskar avsevärt.

Översikt över alla fördelar med takplattor för strålningsvärme i försäljnings- och utställningslokaler:

 • Behaglighet
 • Energieffektivt
 • Underhållsfritt
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Kan användas för alla takhöjder
 • Bullerabsorption
 • Färre rengöringsintervall i rummen och mycket hygieniskt eftersom inget damm virvlas upp
 • Belysning kan integreras i taket

Personalens prestanda är mycket viktigt på kontor. För att den ska vara så hög som möjligt är det särskilt viktigt att personerna i rummen mår bra. Denna känsla av behaglighet kan bara uppnås genom att rummet klimatiseras med strålningsvärme och -kylning. Takplattan för strålningsvärme är inte bara helt ljudlös utan kan även minska ljud från t.ex. telefonsamtal.

Översikt över alla fördelar med takplattor för strålningsvärme på kontor:

 • Behagligt
 • Energieffektivt
 • Underhållsfritt
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Jämn temperaturfördelning
 • Bullerabsorption
 • Färre rengöringsintervall i rummen och mycket hygieniskt eftersom inget damm virvlas upp
 • Belysning, luftutgångar, högtalare och brandvarnare kan integreras utan problem
 • Olika typer av tak kan användas, t.ex. rastertak, Rigips-tak eller metalltak
 • Olika takutföranden är möjliga, t.ex. segel, band eller slutna tak
 • Ljudlöst system

Strålningsvärmen och -kylningen värmer rummet jämnt oavsett var de befinner sig. Ett behagligt rumsklimat är viktigt särskilt för att elever och lärare ska kunna koncentrera sig. En takplatta för strålningsvärme är även perfekt för energiförbrukningen och underhåll. På grund av bufferten kan rumstemperaturen regleras exakt även vid växlande belastning och sparar därmed dyrbar energi. Även underhållet är enkelt eftersom taket är underhållsfritt och är skyddad mot skador tack vara inbyggnaden.

Översikt över alla fördelar med takplattor för strålningsvärme i skolor:

 • Behagligt
 • Energieffektivt
 • Underhållsfritt
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Jämn temperaturfördelning
 • Bullerabsorption
 • Färre rengöringsintervall i rummen och mycket hygieniskt eftersom inget damm virvlas upp
 • Belysning, luftutgångar, högtalare och brandvarnare kan integreras utan problem
 • Olika typer av tak kan användas, t.ex. rastertak, Rigips-tak eller metalltak
 • Inga skador

På sjukhus måste man observera två saker. Patienternas välbefinnande och hygien i rummen. Två krav som påverkas positivt av strålningsvärme och -kylning. På grund av den höga strålningsandelen och den lilla luftrörelsen i rummet upplevs kylan och värmen i rummet som behaglig av patienterna. Det finns inget drag och inte heller störande ljud som vid andra luftsystem. Strålningsvärmens och -kylningens strålningsprincip minimerar luftrörelsen i rummet och därmed även spridningen av damm, virus och bakterier.

Översikt över alla fördelar med takplattor för strålningsvärme på sjukhus:

 • Behagligt
 • Energieffektivt
 • Underhållsfritt
 • Tar ingen plats på golv och väggar
 • Jämn temperaturfördelning
 • Bullerabsorption
 • Färre rengöringsintervall i rummen och mycket hygieniskt eftersom inget damm virvlas upp
 • Belysning, luftutgångar, högtalare och brandvarnare kan integreras utan problem
 • Olika typer av tak kan användas, t.ex. rastertak, Rigips-tak eller metalltak
 • Inga skador

Lägre energiförbrukning

När man väljer värme- och kylsystem spelar energieffektiviteten en avgörande roll. System för strålningsvärme och -kylning från Zehnder kan spara mer än 40 % energi i förhållande till andra system. Och ändå att rumsklimatet behagligt.

 • Förbrukar mindre energi men temperaturen hålls på samma nivå
 • Jämn temperaturfördelning i hela rummet
 • Mycket hög värmeeffekt enligt EN 14037
 • Snabb uppvärmning och kylning
 • Fritt val av energikälla; även alternativ energi, värmepumpar, värmevärdesteknik eller processvärme
 • Inga ytterligare elkostnader för drivenergi

Behaglighet

Vi tillbringar nästan tre fjärdedelar av vårt liv inomhus: hemma, på jobbet, på fritiden. Rumsklimatet (temperatur och luftkvalitet) påverkar vårt välbefinnande till stor del.

Välbefinnande uppnås framför allt med typen av värmeöverföring. Jämt fördelade strålningsytor i taket ger ett perfekt, naturligt och behagligt klimat.

 • Strålningsvärmens naturliga princip
 • Jämn värmefördelning i hela rummet
 • Värme- och kyleffekten märks direkt
 • Ljudlös drift
 • Inget damm virvlas upp något som är bra för allergiker
 • Lägre rengöringskostnader