Zehnder Comfosystems
Frisk luft
Frisk luft inomhus i rum som vi befinner oss i mer än 70 % av tiden är oumbärlig för hälsan. Zehnder Comfosystems komfortventilationssystem säkerställer ett jämnt utbyte av förbrukad och frisk luft.
Zehnder Comfosystems
Den här behagliga bostadsventilationen har många fördelar.

Zehnder Comfosystems

Hälsosamt, energieffektivt och behagligt

Vårt system för behaglig rumsventilation med upp till 95 % värmeåtervinning ger ett optimalt utbyte av luften som kan styras automatiskt efter individuella behov. Systemkomponenterna är perfekt anpassade till varandra och leder hela tiden in frisk luft och leder ut förbrukad luft.

Funktionsprincip

Ventilation är en grundläggande förutsättning för ett behagligt och energieffektivt rumsklimat och för vår hälsa. Detta gäller både för bostadsventilation och ventilation i industriella fastigheter.

Med ventilation från Zehnder Comfosystems kan luftvolymen ställas in enkelt och behovsstyrt. Tack vare den här bekväma ventilationen är rumsluften alltid behaglig och hälsosam.

Fördelar och nytta

Hälsa

Komfort

Sparar energi

 • Optimal syre- och dragfri lufttillförsel bidrar till vårt välbefinnande
 • CO2-halt under max. 1000 ppm (Pettenkofer-värde)
 • Bra för allergiker och minskar luftvägssjukdomar. Ett finfilter gör att skadliga ämnen utifrån inte kan komma in och skadliga ämnen i inomhusluften leds bort.
 • Mögel bildas inte
 • Inga insekter kan komma in
 • Permanent försörjning av frisk, ren luft i bostaden
 • Kontinuerligt utbyte av fukt luft, matos, cigarettrök och VOC (volatile organic compound) mot frisk luft
 • Luften kan tempereras både på vintern och sommaren
 • Enkel att använda
 • Man måste inte längre lufta
 • Skydd mot buller utifrån och bättre inbrottsskydd
 • Upp till 50 % mindre energi förbrukas
 • Upp till 95 % värmeåtervinning
 • Förnybar energi används för värme, kyla och varmvatten
 • Låg strömförbrukning med effektiva EC-fläktar

Värdet behålls

Optik

 • Skydd mot mögel
 • Fastigheten skyddas mot ventilationsrelaterade fuktskador
 • Komfortventilationssystem uppfyller framtidens konstruktionsstandard redan nu (obligatoriskt energicertifikat)
 • Snyggt täckgaller döljer diskret utgångarna för till- och frånluft
 • Passar alla inredningsstilar
 • Olika vägg-, tak- och golvutgångar
 • Osynliga ventilationsrör i väggen, taket och golvet

Användningsområden

En- eller flerfamiljshus, privata hushåll eller företag, nybygge eller renovering, ventilation, förtemperering eller komplett energicentral: I Zehnder Comfosystems stora produktutbud för olika effekt- och komfortklasser finns det alltid en passande lösning för alla projekt och alla användningsområden. Systemkomponenter som är perfekt anpassade till varandra gör att kompakta energicentraler, ventilationsenheter och luftfördelningssystem kan kombineras med olika täckgaller.

Zehnder Comfosystems i nybyggen

Nybygge: enfamiljshus

Nybygge: enfamiljshus

Nybygge: flerfamiljshus

Nybygge: flerfamiljshus

Nybygge: offentliga byggnader och företag

Nybygge: offentliga byggnader och företag

Zehnder Comfosystems vid renoveringar

Renovering: enfamiljshus

Renovering: enfamiljshus

Renovering: flerfamiljshus

Renovering: flerfamiljshus

Renovering: offentliga byggnader och företag

Renovering: offentliga byggnader och företag