Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Zehnder CleanAir 6 avskiljer luftburna dammpartiklar ur luften i industriella och kommersiella miljöer. Zehnder CleanAir 6 går mycket jämnt samt är tystgående och lättinstallerad. Den renade luften kan också ”styras” för optimering av enhetens prestanda. Detta säkerställer en mer praktisk och effektiv lösning.

Zehnder CleanAir 6 är försedd med en EC-fläkt (EC-fläktar är den senaste utvecklingen inom energieffektiv ventilationsteknik). I kombination med en skräddarsydd kontrollbox tillhandahåller EC-fläkten:.

 • Renar små till medelstora luftmängder
 • Lättanvändbar steglös hastighetsreglering (0-6000 m3/h)
 • Alarmfunktion för filterbyte (kontrolleras per tryckfall)
 • Programmerbar timer
 • Automatiskt motorskydd (temperatur, brand, elfel etc.)

Fördelar

 • Sänkt rengöringskostnad
 • Längre intervall mellan intensiv rengöring
 • Skydd av utrustning och maskineri
 • Produkter förblir rena och snygga
 • Hälsosammare arbetsmiljö
 • Förbättrat välbefinnande på arbetsplatsen
 • Högre produktivitet hos personal och maskiner
 • Sänkta energikostnader
Modell Bredd [mm] Höjd [mm] Längd [mm] Vikt [kg] Volumetrisk flödeshastighet [m³/h] Filter (alternativa filtertyper) Flimmer filter [pcs] Börspänning [V] Ampere [A] Frekvens [Hz] Installationsvariant
E6000R-1-00-00 760 1010 1260 140 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-00-00 760 1010 1260 140 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-00-00 760 1010 1260 140 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-00-00 760 1010 1260 140 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-00-00 760 1010 1260 140 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
Modell Bredd [mm] Höjd [mm] Längd [mm] Vikt [kg] Volumetrisk flödeshastighet [m³/h] Filter (alternativa filtertyper) Flimmer filter [pcs] Börspänning [V] Ampere [A] Frekvens [Hz] Installationsvariant
E6000R-1-01-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-1-02-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-1-03-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-1-05-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-1-07-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-01-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-02-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-03-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-05-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-2-07-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-01-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-02-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-03-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-05-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-3-07-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-01-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-02-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-03-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-05-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-5-07-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-01-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-02-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-03-CF 760 1010 1260 142 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-05-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7
E6000R-7-07-CF 760 1010 1260 143 6100 G3-E12, Carbon 6 230 3.3 50-60 1-3,5,7

Tillbehör (standard)

 • Timerreglage för kontroll av drifttid
 • Variabel kontroll av volumetriskt flöde
 • Justerbara utblåsdon
 • Flexibla installationsalternativ

Tillbehör (valfritt)

 • Olika filtertyper (flimmerfilter (+ förfilter), kolfilter)
 • Fjärrstyrning för onlineanpassning av tid- och hastighetsinställningar
 • Fjärrstyrning och onlineanpassning för övervakningsfunktion och filterbyte