Zehnder CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Zehnder CleanAir 12 avskiljer luftburna dammpartiklar ur luften i industriella och kommersiella miljöer. Zehnder CleanAir 12 går mycket jämnt samt är tystgående och lättinstallerad. Den renade luften kan också ”styras” för optimering av enhetens prestanda. Detta säkerställer en mer praktisk och effektiv lösning.

Zehnder CleanAir 12 är försedd med en EC-fläkt (EC-fläktar är den senaste utvecklingen inom energieffektiv ventilationsteknik). I kombination med en skräddarsydd kontrollbox tillhandahåller EC-fläkten:

 • Renar medelstora till stora luftmängder
 • Lättanvändbar steglös hastighetsreglering (0-12000 m3/h)
 • Alarmfunktion för filterbyte (kontrolleras per tryckfall)
 • Programmerbar timer
 • Automatiskt motorskydd (temperatur, brand, elfel etc.)

Fördelar

 • Sänkt rengöringskostnad
 • Längre intervall mellan intensiv rengöring
 • Skydd av utrustning och maskineri
 • Produkter förblir rena och snygga
 • Hälsosammare arbetsmiljö
 • Förbättrat välbefinnande på arbetsplatsen
 • Högre produktivitet hos personal och maskiner
 • Sänkta energikostnader
Modell Bredd [mm] Höjd [mm] Längd [mm] Vikt [kg] Volumetrisk flödeshastighet [m³/h] Filter (alternativa filtertyper) Flimmer filter [pcs] Börspänning [V] Ampere [A] Frekvens [Hz] Installationsvariant
E12000R-3-00-00 1000 1300 1300 210 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-00-00 1000 1300 1300 210 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-00-00 1000 1300 1300 210 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
Modell Bredd [mm] Höjd [mm] Längd [mm] Vikt [kg] Volumetrisk flödeshastighet [m³/h] Filter (alternativa filtertyper) Flimmer filter [pcs] Börspänning [V] Ampere [A] Frekvens [Hz] Installationsvariant
E12000R-3-01-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-3-02-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-3-03-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-3-05-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-3-07-CF 1000 1300 1300 230 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-01-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-02-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-03-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-05-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-5-07-CF 1000 1300 1300 230 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-01-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-02-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-03-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-05-CF 1000 1300 1300 220 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
E12000R-7-07-CF 1000 1300 1300 230 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-3
Modell Bredd [mm] Höjd [mm] Längd [mm] Vikt [kg] Volumetrisk flödeshastighet [m³/h] Filter (alternativa filtertyper) Flimmer filter [pcs] Börspänning [V] Ampere [A] Frekvens [Hz] Installationsvariant
E12000R-3-01-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-3-02-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-3-03-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-3-05-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-3-06-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-3-07-PF 1300 1600 1300 294 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-01-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-02-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-03-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-05-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-06-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-5-07-PF 1300 1600 1300 294 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-01-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-02-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-03-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-05-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-06-PF 1300 1600 1300 278 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2
E12000R-7-07-PF 1300 1600 1300 294 12000 G3-E12, Carbon 12 230 8 50-60 1-2

Tillbehör (standard)

 • Timerreglage för kontroll av drifttid
 • Variabel kontroll av volumetriskt flöde
 • Justerbara utblåsdon
 • Flexibla installationsalternativ

Tillbehör (valfritt)

 • Olika filtertyper (flimmerfilter (+ förfilter), kolfilter)
 • ATEX-certifiering
 • Fjärrstyrning för onlineanpassning av tid- och hastighetsinställningar
 • Fjärrstyrning och onlineanpassning för övervakningsfunktion och filterbyte