Zehnder Clean Air Solutions – kundernas utlåtanden

Kunderna är mycket nöjda med Zehnder Clean Air Solutions luftreningssystem. På kort tid har företag i olika branscher kunnat lösa sina problem med hjälp av vår utrustning. Rumsluften har förbättrats avsevärt och dammbelastningen har sjunkit markant. Någon komplicerad installation av utsugsanläggningar behövs inte!

 

 

 

 

 

Logistik

Inom logistikbranschen råder tuff konkurrens. Därför är det viktigt att processer flyter på smidigt och tillförlitligt. Kunder som ES3 och Ahold använder sig av Zehnders professionella luftrening för att öka sin konkurrenskraft. Se efter själv.

ES3, USA

Ahold, Nederländerna

 

 

 

 

 

Industri

När det gäller effektivitet för företag spelar den industriella luftreningen stor roll. Låt dig övertygas av hur WILA eller Dacon Fabrications permanent förbättrat rumsluften i sina produktionshallar och därmed skapat ett bra arbetsklimat för sina maskiner och sin personal.

Wila, Nederländerna

Dacon Fabrications, Storbritannien

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

Livsmedel är känsliga varor – därför är en ren arbetsmiljö desto viktigare. Företag som Coop och Giovanelli Fruchtimport AG håller högsta kvalitet och har nöjda kunder tack vare Zehnder Clean Air Solutions. Därmed stärker de sin position på marknaden.

Coop Logistik, Schweiz

Giovanelli Fruchtimport AG, Schweiz

 

 

 

 

 

Återvinning

När återvinningsmaterial bearbetas uppstår ofta otrevliga lukter och partiklar i luften (damm, plastdelar). Denna dåliga luft utgör en enorm risk för personalens hälsa och för maskinernas livslängd. Luftreningssystemen från Zehnder kommer väl till pass hos företag som vill skydda sin personal och sina maskiner mot dessa risker.

Heidelberg Cement, Sverige