Zehnder Clean Air Solutions

Mer framgång inom ditt logistikområde

Förbättra dina logistiktjänster

Förbättra dina logistiktjänster

Upp till 90 % mindre damm

Upp till 90 % mindre damm

Tillförlitliga arbetsförlopp, punktlig leverans

Tillförlitliga arbetsförlopp, punktlig leverans

Erfarenheten har visat att våra kunder har följande utmaningar:

Utmaningar: Uppfylla kundernas höga krav. Dina kunder önskar sig en felfri lagerhållning. De förväntar sig förstklassig service, hög standard och en problemfri hantering.

Fördel: Felfri och punktlig leverans av rena varor ger nöjda kunder. Det bidrar till att ge ditt företag ett gott rykte och leder till nya kunder.

Utmaningar: Strikta certifieringskrav. Vissa tjänster kan bara erbjudas om de strikta kraven från certifieringsmyndigheterna uppfylls. Att hela tiden se till att de här kraven uppfylls ökar arbetsbelastningen.

Fördel: Eftersom hygien och renlighet är särskilt viktigt vid godkännanden och inspektioner av logistiksystem ligger dessa hela tiden på en nivå som uppfyller kraven.

Utmaningar: Ökade kostnader eller ständigt behov av att sänka kostnader. Kunderna kräver högre standard utan att kostnaderna ökar. Kostnaden för teknik och löner ökar medan budgeten förblir begränsad.

Fördel: Lägre kostnader samtidigt som standarden inte sänks. Effektivare arbetssätt och mindre avfall leder till att du kan hålla budgeten.

Utmaningar: Processtörningar. Utrustning, system och infrastruktur som slutar fungera på grund av smuts har en negativ inverkan på processförloppet och ökar driftskostnaderna.

Fördel: Säkra, problemfria metoder utan oväntade avbrott. Behovet av underhåll i nödfall samt rengöring och tillfälliga lösningar minskar.

Utmaningar: Ökad frånvaro. Svåra arbetsförhållanden hos logistikföretag leder till att personalen inte är nöjd vilket leder till sämre produktivitet och ökad frånvaro

Fördelar: En hälsosam arbetsmiljö minskar frånvaron och förbättrar personalens prestationer. Personalen blir mer motiverad och nöjd vilket påverkar kvaliteten på tjänsterna positivt.

Utmaningar: Ökad efterfrågan på skonande energianvändning. Tryck från allmänheten, priser och ständigt striktare standarder och bestämmelser tvingar företagen att utnyttja sina resurser ekonomiskt.

Fördelar: Att följa de strikta miljökraven och sänka kostnaderna med hållbara och energieffektiva lösningar.

Utmaningar: Skydda företagets image. Företagets rykte är mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Olämpliga metoder och bristande kvalitet kan skada ett företags image.

Fördelar: Nöjda kunder ger ett gott rykte tack vare pålitlig och punktlig leverans av rena varor. Positiva kontrollresultat och en ren omgivning försäkrar dig om att ditt goda rykte är baserat på fakta.

Utmaningar: Stark konkurrens. Försprång i förhållande till konkurrenterna uppnås genom att produktutbudet förbättras och att driften blir effektivare.

Fördelar: En tillförlitlig, effektiv och problemfri processhantering ökar din konkurrenskraft. Detta leder till att ditt rykte blir ännu bättre och att din plats på marknaden förstärks.

Zehnder Clean Air Solutions tillgodoser dina behov

Damm är för många företag ett vanligt och ihållande problem: Fortlöpande processer leder till bildning av damm, som virvlas upp av de konstanta rörelserna. Utöver det tränger dammpartiklar in utifrån. Inte ens regelbunden städning av fastigheten kan lösa dammproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions ger ditt företag mervärde:

Tack vare att dammpartiklarna minskar upp till 90 % förblir kundens varor rena vid lagring och leverans. Leveranserna blir snabba tack vare konsekventa och problemfria förlopp.

Omgivningen uppfyller de höga standarderna som krävs av externa inspektörer. Hygien- och renhetskrav uppfylls alltid och detta leder till upp till 70 % lägre kostnader. Damm, sporer och gas minskar.

Antalet rengöringar, underhåll, driftavbrott samt energiförbrukning och personalfrånvaron minskar när arbetsmiljön är ren. Zehnder sätter standarden på alla områden.

Färre processtörningar med upp till 10% mindre systemavbrott samt 30% mindre underhåll tack vare mindre kontaminering.

Ren luft minskar sjukfrånvaron med upp till 40 %. Färre hälsoskadliga dammpartiklar ger friskare och mer motiverad personal vilket i sin tur förbättrar prestandan och kvaliteten på arbetet.

Lägre värmekostnader tack vare luftcirkulation från tak till golv och sänkta driftskostnader tack vare EC-fläktmotor gör att energin kan utnyttjas upp till 30 % bättre.

Nöjdare kunder, besökare och personal, effektivare metoder och positiva kontrollresultat tack vare en ren och naturlig arbetsmiljö. De här faktorerna bidrar till att ditt företag får ett gott rykte och en bra image.

Pålitlig och punktlig leverans av rena varor är möjligt tack vare mindre kontaminering och effektivare metoder. Dessutom ökar en bättre hållbarhet din konkurrenskraft.

Vi beräknar din besparingspotential, du tjänar på den.

Nyttan av Zehnder Clean Air Solutions kan mätas och lönar sig.

Detta kan många av våra kunder bekräfta.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här:

 

Din individuella speciallösning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt