Zehnder Clean Air Solutions

Mer framgång i återvinningsbranschen.

Förbättring av din återvinning

Förbättring av din återvinning

Upp till 90 % mindre rök, damm och lukter

Upp till 90 % mindre rök, damm och lukter

Förbättrad hälsa och säkerhet

Förbättrad hälsa och säkerhet

Erfarenheten har visat att våra kunder har följande utmaningar:

Utmaningar: Strikta certifieringskrav. Vissa tjänster kan bara erbjudas om de strikta kraven från certifieringsmyndigheterna uppfylls. Att hela tiden se till att de här kraven uppfylls ökar arbetsbelastningen.

Fördel: Hygien och renlighet ligger hela tiden på en nivå som uppfyller kraven i godkännanden och inspektioner, eftersom dessa punkter bedöms särskilt hårt vid kontroll av återvinningsanläggningar.

Utmaningar: Hantering av hälso- och säkerhetsproblem. Dålig lukt och partiklar i luften leder till hälsoproblem och klagomål från grannar. Ännu mer påverkas personalen, eftersom mögel och bakterier kan skada hälsan.

Fördel: En hygienisk och luktfattig omgivning med låg partikelkoncentration. Detta leder till behagligare villkor för grannar och personal. Dessutom följs de lagstadgade kraven och risken för en dammexplosion minimeras.

Utmaningar: Ökade kostnader eller ständigt behov av att sänka kostnader. Underhåll och rengöring av specialmaskiner är kostnadsintensivt, och återvinningen kan förbruka mycket energi. Kostnaden för teknik och löner ökar medan budgeten förblir begränsad.

Fördel: Lägre kostnader samtidigt som standarden inte sänks. Ökad produktivitet och energieffektivitet samt ett effektivare arbetssätt bidrar till att budgeten hålls.

Utmaningar: Ökad frånvaro. Svåra arbetsförhållanden på återvinningsanläggningar leder till att personalen inte är nöjd vilket leder till sämre produktivitet och ökad frånvaro. Långvariga hälsoproblem kan leda till längre frånvaro och hög personalomsättning.

Fördel: En hälsosam arbetsmiljö minskar sjukdomar och frånvaro samt förbättrar personalens lojalitet och prestationer. Dessutom blir personalen mer motiverad, vilket påverkar arbetskvaliteten positivt.

Utmaningar: Skydda företagets image. Företagets rykte är mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Ett otillräckligt skydd av grannarnas och personalens hälsa och bristfälliga processer innebär en risk för företagets image.

Fördel: Sunda, nöjda medarbetare och grannar skapar tillsammans med positiva inspektionsresultat en bra image.

Zehnder Clean Air Solutions tillgodoser dina behov

Damm är för många företag ett vanligt och ihållande problem: Fortlöpande processer leder till bildning av damm, som virvlas upp av de konstanta rörelserna. Utöver det tränger dammpartiklar in utifrån. Inte ens regelbunden städning av fastigheten kan lösa dammproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions ger ditt företag mervärde:

Arbetsmiljön uppfyller de höga standarderna som krävs av kontrollanter. Hygien- och renhetskrav uppfylls alltid och detta leder till upp till 70 % lägre kostnader. Damm, sporer och gas minskar.

Färre hälsoproblem tack vare att upp till 90 % av partiklarna och lukterna kontinuerligt avlägsnas från luften.

Antalet rengöringar, underhåll, driftavbrott samt energiförbrukning och personalfrånvaron minskar när arbetsmiljön är hygienisk. Zehnder sätter standarden på alla områden.

Ren luft minskar sjukfrånvaron med upp till 40 %. Färre hälsoskadliga partiklar ger friskare och mer motiverad personal vilket i sin tur förbättrar prestationen och kvaliteten på arbetet.

Nöjdare personal och grannar, effektivare metoder och positiva kontrollresultat tack vare en ren och hygienisk arbetsmiljö. De här faktorerna bidrar till att ditt företag får ett gott rykte och en bra image.

Vi beräknar din besparingspotential, du tjänar på den.

Nyttan av Zehnder Clean Air Solutions kan mätas och lönar sig.

Detta kan många av våra kunder bekräfta.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här:

 

Din individuella speciallösning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt