Möbler
Offentliga inrättningar
Skolor
Detaljhandel
Papper
Mejeri
Bagerier
Svetsverkstad
Elektronik
Textilier
Lackeringsanläggning
Snickerihantverk
Djupfrysta produkter
Återvinning
Kraftverk
Livsmedelsproduktion
Sjukhus
Medicinska produkter
Drycker
Pulverproduktion
Fraktterminaler
Industri
Torra livsmedel
Livsmedel: Frukt & grönt
Logistik
Kryddor
Elektronik
Tryckeri
Paketsortering

Zehnder Clean Air Solutions

Mer framgång i din bransch

Logistik

Höga förväntningar från kunder och ett högt kostnadstryck är faktorer som dagligen utmanar lager- och logistikföretag.

Livsmedelsproduktion och -förvaring

De flesta livsmedelsmiljöer måste vara antibakteriella. Kontinuerlig aktsamhet krävs för att förhindra att produkter i livsmedelsproduktion och -förvaring förorenas genom smuts, mögel och bakterier.

Återvinning

Inom återvinningsbranschens olika områden, såsom avfallshantering och återvinning av elektronik och annat material genereras stora mängder damm och smuts.

Bageri

Bagerier måste uppfylla strikta hygienkrav. Förutom den nödvändiga rengöringen av produkter och den enorma inverkan på personalens hälsa finns det risk för dammexplosioner på grund av den stora mängden mjöldamm.

Industri

Dammpartiklar som genereras i industrin orsakar många problem. Damm och smuts på produkter och i produktionsanläggningar kan leda till processtörningar, högre kostnader och missnöje.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här: