08.06.2016

Förläng livslängden på dina gaffeltruckar

Med tanke på hur hårt gaffeltruckarna används är det knappast överraskande att de drar till sig mycket damm och smuts.

Trots att man vill hålla sitt lager så rent som möjligt så uppstår det en del dammpartiklar som påverkar livslängden på utrustningen negativt.
 

Damm i luften

Motorslitage, oljeförorening eller problem med den elektroniska utrustningen är några av de mekaniska problem som kan minska gaffeltruckarnas prestanda avsevärt. En annan viktig faktor är att gaffeltruckarnas rörelse genererar och sprider damm i luften. Dessa dammpartiklar absorberas av annan utrustning, vilket ökar behovet av underhåll och därmed sänker produktionseffektiviteten, vilket i slutändan minskar din vinstmarginal.

Vanliga förebyggande åtgärder som filter och skyddsplåtar för motorer är en bra början, men de bekämpar inte själva dammbildningen.
 

Förbättra livslängden på din utrustning

Ett stort problem med damm är att det blockerar motorer, vilket ökar slitaget, som leder till att motorerna ofta måste underhållas eller bytas ut. Detta innebär ofta avbrott som stör produktionen och på sikt kan påverka dina kundrelationer. Detta är kostsamt att hantera och kan undvikas.

Genom att installera luftreningssystem kan mängden dammpartiklar på arbetsplatsen minskas med upp till 90 %. Rena lokaler innebär inte bara att dina gaffeltruckar kommer att hålla längre och fungera bättre, utan även att dina rengöringskostnader sänks och dina vinstmarginaler förbättras.
 

Fördelar med luftrening

Zehnder Clean Air Solutions gör att din utrustning fungerar smidigt och pålitligt och minskar underhållsbehovet med upp till 30 %. Genom att minimera dina driftskostnader kan du fokusera på processer och produktivitet. Resultatet? Värdefulla konkurrenskraftiga fördelar och hög kundnöjdhet.

Och kom ihåg: Dammets inverkan på oljekvaliteten påverkar dina gaffeltruckars motorer och kan ge upphov till farliga utsläpp. Utöver att produktionen lamslås kan dessa utsläpp allvarligt riskera personalens hälsa och skada företagets rykte.

Att hålla arbetsmiljön ren minskar personalstyrkans sjukfrånvaro med upp till 40 %. En hälsosam arbetsplats håller personalen frisk och motiverad.

Upptäck Zehnder Clean air solutions och lär dig mer om alla fördelarna med att ha en ren arbetsmiljö.

Share
Zehnder Group Nordic AB
Mallslingan 22
18713 Täby
Sverige
T +46 8 630 93 00
All news