08.09.2016

Hur en ren lagerlokal håller dina huvudintressenter nöjda


Att hålla dina huvudintressenter nöjda behöver inte vara svårt. Att ha en ren lagerlokal eller produktionshall är en bra början.


"Nu när luften i vår lagerlokal är renare är hela vår verksamhet renare och vi har märkt av en tydlig förbättring av hållbarhetstiden för vår frukt. Det här har helt klart stärkt vår ledande position på marknaden."
Sergio Giovanelli, Giovanelli Fruchtimport AG

Det åligger varje företag att hålla sina huvudintressenter nöjda. Utan deras godkännande är det mycket svårare att få verksamheten att fungera smidigt och produktivt, något som kompliceras av deras olika intressen och prioriteringar. När din tid är begränsad kan det ofta kännas som att du tvingas tillmötesgå en intressent på bekostnad av en annan.

Har du tänkt på hur ren luft kan bidra till att uppnå det här? Ren luft är en klar konkurrensfördel. Vill du veta mer? Ta en titt på den här beskrivningen av hur luftrening håller din intressentnöjdhetscykel smidigt igång.

Share
Dan Engstrand
M +46709414513

Country Manager SE
Clean Air Solutions

All news