28.08.2016

Hur du gör en livsmedelsinspektör nöjd

För fryslager innebär rengöring en hel del möda. Att göra rent vid temperaturer långt under fryspunkten är en utmaning då vatten omedelbat fryser. Har du någonsin funderat på ett alternativ till manuell rengörning?

Det schweiziska företaget Frigosuisse AG med mer än 80 års erfarenhet av lagring, hantering och distribuering av frysvaror har en ultramodern distributionscentral för fryslagring och frystransport för plockning och hantering av upp till 40 000 enheter per dag och 34 400 temperaturstyrda pallplatser i Möhlin, Aargau. På grund av att det bildas mycket damm när varorna hanteras och att det kommer in damm med varorna och pallarna eller sot från lastbilar som parkerar, letade företaget efter en effektiv lösning för att hålla rent i logistikcentralen, eftersom våtrengöring av frysvaror är omöjlig. Sedan 2015 används professionella luftreningssystem hos Frigosuisse som minskar findammsbelastningen avsevärt.

 

Omfattande rengöring för att garantera att varor och maskiner håller hög kvalitet

Fint och grovt damm finns i alla kommersiella och industriella arbetsmiljöer och kan förorena luften, särskilt i logistikområden, något som inte bara kräver omfattande rengöring utan även försämrar produkternas utseende och kvalitet, personalens välbefinnande och sist men inte minst maskinernas funktion och livslängd. Frigosuisse AG, vars kärnkompetens är hantering av frysta livsmedel inklusive plockning av enskilda artiklar, letade därför efter en lösning på sitt problem med damm. De främsta orsakerna till att det förekom mycket fint och grovt damm var kraftigt golvslitage, arbete med emballage och pallar, som ofta levereras med damm och smuts, samt att det kom in sot och smuts utifrån, t.ex. när lastbilar parkerar. ”Vi har installerat slussar och tätande avskärmningar, men damm kommer ändå in”, säger Christian Schneider, teknikchef hos Frigosuisse. ”Självklart finns det damm i alla lagerlokaler, men det är särskilt svårt att rengöra frysvaror eftersom våtrengöring inte är möjlig vid temperaturer ner till minus 26 °C, som vårt fryslager håller. Dessutom var dammexponeringen i hela lokalen stor, även transportbanden och förpackningsavdelningen blev snabbt smutsiga.”

Anläggningarna och infrastrukturen hos Frigosuisse rengjordes varannan till var tredje månad och rengöringen var både dyr och tidskrävande. Många områden är svåra att komma åt och personalen måste regelbundet lämna sina egentliga arbetsuppgifter för att till exempel rengöra transportanläggningarna. I kylaggregatet sög värmeväxlaren in damm och måste rengöras noggrant, eftersom den automatiska avisningen av aggregaten ledde till att smältvattnet förde med sig dammavlagringar. De samlades i uppsamlingskärlet, vilket ledde till att det blev mycket smutsigt och till viss del blockerades. Dessutom virvlade fläktarna i kylaggregaten upp damm. Eftersom de går i intervall på ca tre till fyra timmar, samlades damm på de långa textilkanalerna under driftstoppen och fördelades i lokalen igen när de gick igång. Även detta krävde omfattande rengöring. Dessutom ville man förbättra företagets image: ”Vi arbetar ju faktiskt med livsmedel”, förklarar Schneider. ”Dessutom ger det helt enkelt ett bra intryck om arbetsplatsen är ren.”

 

Filtrera bort damm och smuts direkt ur luften

Eftersom det fanns många problem letade Frigosuisse efter ett sätt att minska dammet inom hela företaget, både för personalens, varornas och utrustningens skull. ”Eftersom vår personal utsätts för hög belastning på grund av kylan ville vi förbättra arbetsmiljön genom att förbättra luften och minska behovet av rengöring. Renlighet hör till och vi vill att alla ska må bra här. Dessutom ville vi inte bara klara kontroller från myndigheter utan även kundkontroller med särskilt höga kvalitetskrav, exempelvis inom läkemedelsindustrin. Vi diskuterade mycket internt när vi letade efter en lösning på problemet med damm. Vi funderade till exempel på att öka omfattningen av våtrengöringen, men det är svårt när det gäller frysta varor. Vi köpte maskiner som virvlar upp mindre damm, men inte heller det löste problemet”, berättar Schneider. ”När vi hörde talas om Zehnders luftreningssystem var vi först lite skeptiska, eftersom vi inte visste om att det går att filtrera bort damm och smuts direkt ur luften innan det hinner lägga sig på ytor. Men möjligheten att minska dammet med upp till 80 % gjorde att vi blev övertygade.”

Zehnder mätte dammhalten hos Frigosuisse under flera dagar med modern mätteknik. Det fanns två mätpunkter i sorteringslokalen och där låg medelvärdet på 49 μg/m³ respektive 72 μg/m³ för dammexponeringen. Ytterligare två mätpunkter fanns i lagerlokalen och där var findammsbelastningen i genomsnitt 84 μg/m³ samt ett mycket högt värde på 143 μg/m³. Zehnder tog fram ett lösningskoncept för optimal renhållning av luften med hänsyn tagen till Frigosuisses specifika krav. 

Luftreningssystem installerades i taket direkt i områdena med hög dammexponering. Hos Frigosuisse var detta i sorteringsanläggningen och i varumottagningen och varuutlämningen i lagerlokalen. På så sätt filtreras fina och grova partiklar ut ur luften så nära platsen de bildas på, så att de inte hinner lägga sig på några ytor. Förutom den professionella installationen av luftreningssystemen omfattar servicesamarbetet med Zehnder även filterbyte, underhåll och vid behov reparation, vilket innebär att systemets funktion garanteras. ”Monteringen gick snabbt och enkelt utan att arbetet stördes”, säger Schneider. ”Servicepaketet tycker vi är mycket bra, vi måste inte ta hand om något själva eftersom det omfattar underhåll, filterbyte och allt annat. Det är toppen.”

 

Effektivare arbete och mer än nöjda livsmedelsinspektörer

En månad efter installationen av systemen gjordes en dammätning som visade en signifikant minskning av dammpartiklarna i luften. Medelvärdena för de båda mätpunkterna i sorteringslokalen var förut 49 μg/m³ och 72 μg/m³ och minskade till 15 μg/m³ och 21 μg/m³, vilket innebär en minskning på upp till 70,8 %. Vid de båda mätpunkterna i lagerlokalen kunde belastningen på 84 μg/m³ och 143 μg/m³ sänkas till 18 μg/m³ och 31 μg/m³ en minskning på 78,6 %. Mätresultaten märks tydligt hos Frigosuisse: ”Genom de här systemet har vi nått våra mål: Avsevärt mindre dammavlagringar på vår infrastruktur, i kylaggregaten och värmeväxlarna, till och med ammoniakrören är nu skinande rena. Vi har inte längre problem med damm som virvlas upp på grund av avlagringar i fläktar och på kylslangar”, säger Schneider. ”Behovet av rengöring har minskat betydligt, bara sorteringsanläggningen måste rengöras mindre än hälften så ofta jämfört med tidigare och vår personal kan nu sköta sina egentliga arbetsuppgifter. Sorteringsanläggningen, transportbanden och den allmänna infrastrukturen har inte behövt rengöras på sex månader och allt ser fortfarande mycket bra ut. Det är stora processfördelar. Renlighet är naturligtvis viktigt när det gäller livsmedelsinspektioner och här fungerar professionell luftrening mycket väl eftersom vi mer än väl uppfyller de allmänna kraven. Även personalen har sagt att luften nu är mycket bättre. Den rena arbetsmiljön ger dessutom företaget ett bättre rykte, även besökare och nyanställda är positiva till systemet. Vi har redan rekommenderat luftreningssystemen och funderar på att utöka vårt samarbete med Zehnder. Hela servicepaketet och den märkbara damminskningen har övertygat oss om att utrusta fler lokaler med luftreningssystem.”
 

Share
Zehnder Group Nordic AB
Mallslingan 22
18713 Täby
Sverige
T +46 8 630 93 00
All news