10.10.2016

Värna om ditt företags image med ett industriluftreningssystem

Tänk på hur snabba vi är med att bilda oss en uppfattning om människor innan vi ens har träffat dem. Innan vi får veta mer gör vi vår bedömning baserat på externa faktorer. Likadant är det med varumärken. Läs mer om hur du värnar om ditt företags image.

Hur någon klär sig eller ser ut kan påverka hur vi bemöter dem – även om första intrycket visar sig vara felaktigt. Under evolutionen var första intrycket en viktig överlevnadstaktik som kunde hjälpa oss att snabbt avgöra om något utgjorde en risk eller inte.

Innan vi får veta mer gör vi vår bedömning baserat på externa faktorer. Likadant är det med varumärken. Om ditt företag har en positiv image blir dina varor och tjänster kundens förstahandsval – och det ökar ditt företags maknadsvärde.

 

Första intrycket består

Ditt företags möjlighet till långsiktig tillväxt beror på dess rykte. Det tar tid att bygga upp en företagsimage, men det utgör en viktig del i att bevara och skapa affärsmöjligheter. Dessutom gäller det att vara på sin vakt så att inte åratal av hårt arbete går förlorat på bråkdelen av en sekund. Det räcker med att du levererar smutsiga varor en gång för att ditt rykte ska påverkas. Om situationen inte omedelbart hanteras kan den leda till en underkänd hälsoinspektion och – i värsta fall – missnöjda kunder.

Att göra ett dåligt intryck på kunder, anställda eller intressenter är inte bra för verksamheten. I dagens konkurrensutsatta värld är det viktigare än någonsin att vårda sitt rykte och se till att kunderna förblir trogna. 

 

En ren image

Nyckeln till ett stabilt rykte är att ha en kvalitetsprodukt som kompletteras av fantastisk kundservice som är tillgänglig och punktlig och levererar varorna i rent och fungerande skick. Verksamhetsprocesser som påverkar kvaliteten på slutprodukten utgör en risk för ditt rykte.

Dessutom bildar sig besökare på din anläggning en uppfattning om ditt företag baserat på det de ser. Du får bara en chans att göra ett första intryck, så det är viktigt att se till att arbetsmiljön återspeglar en ren och professionell image. Tror du att det räcker med strikta hygienkontroller och hygienrutiner för personalen, kombinerat med regelbundet underhåll? Har du då tänkt på kvaliteten på luften? Inte det? På Tuko Logistics i Finland hade man inget val.

”Man märkte fortfarande av dammet, trots att ytorna rengjordes regelbundet”, berättar Pasi Joronen, produktionschef på Tuko Logistics.

”Dammet orsakade allvarliga problem för vår verksamhet: kunderna klagade alltid på att varorna de fick av oss var smutsiga – särskilt de som hade legat på lagret en längre tid – och i en rapport om personalhälsa belystes hälsoriskerna med att utsättas för alltför höga nivåer av damm. Naturligtvis var våra medarbetare inte särskilt nöjda med sina arbetsförhållanden. För att skydda våra anställdas hälsa och vårt rykte behövde vi en snabb lösning.”

 

Innovativt tänkande

Tuko Logistics insåg att för många luftburna partiklar påverkade produktkvaliteten och personalens hälsa. Företaget installerade därför ett industriluftreningssystem som löste problemet. 

Låt inte ditt rykte förstöras av damm som skadar affärsverksamheten och varornas kvalitet. Med ett bra industriluftreningssystem kan höga nivåer av renhet upprätthållas med upp till 70 % mindre ansträngning. Zehnder Clean Air Solutions minskar dammpartiklarna med upp till 90 %.

 

Fyra imagefördelar med ren luft:

1. När dina varor inte befinner sig i en dammig lagerlokal får kunderna sina varor i perfekt skick – ingen anledning till klagomål alltså.

2. När utrustningen fungerar som den ska kan rena varor levereras i tid. Inga förseningar ger nöjdare kunder.

3. En lagerlokal som alltid är ren klarar planerade (och oplanerade) hälsoinspektioner mycket bättre.

4. Besökare blir imponerade. Nuvarande och framtida kunder gillar det de ser om arbetsmiljön är ren, produktiv och sund.

Share
Dan Engstrand
M +46709414513

Country Manager SE
Clean Air Solutions

All news