14.08.2016

Återvinning: Renare arbetsiljö ökar produktiviteten

Vi ser på återvinning som någonting nytt, men vårt släkte har gjort det i flera århundraden.

När det är knappt med material och pengar finns det ett uppenbart intresse av att återanvända varor och tjänster. Därför är återvinning väl utbrett, med fler än 60 000 företag i hela världen som ägnar sig åt det regelbundet.

 

En hel del problem

Återvinning har helt klart sina fördelar, men det finns även en hel del problem. På platser där man hanterar skrot och bearbetar varor för återvinning bildas fina, luftburna partiklar i omgivningen. Det finns dock strikta föreskrifter för hantering av avfall och återvinningsprocesser överlag.
Eftersom återvinningsindustrin blir större och större i och med strängare lagstiftning kring avfallshantering (detta med anledning av strävan att skicka mindre avfall till soptippar) blir det svårare för företagen att hänga med när det gäller personalens hälsa och säkerhet. De som arbetar inom återvinningsindustrin utsätts hela tiden för damm, mögelsvamp och bakterier samt endotoxiner, som alla är skadliga för hälsan. 

I en undersökning som genomfördes av Storbritanniens Health and Safety Laboratory bör personal inte utsättas för mer än 10 µg/m³ damm under en åttatimmarsperiod. I samma undersökning konstaterades att mängden luftburna dammpartiklar som personalen på återvinningsstationer utsattes för var långt ovanför denna nivå.

Harry Harrison, avdelningschef på Cannon Confidential, som tillhandahåller hantering, insamling och förstörelse av hemligstämplade dokument, berättar följande: ”Dokumentförstörelse ger upphov till enorma mängder damm. Det är väldigt dåligt för arbetsmiljön, eftersom dammet kan påverka vår personals hälsa.”

Mycket riktigt är dessa partiklar ökända för att orsaka andningssvårigheter och andra hälsokomplikationer. På grund av den stora mängden damm måste personalen ofta bära ansiktsmask, och i värsta fall kan de inte arbeta alls. Harrison tillägger: ”Luftkvaliteten var så dålig att alla anställda med kontaktlinser inte ens kunde gå in i lokalen.”

Med tanke på mängden avfall som hanteras dagligen är detta inte särskilt överraskande. Det är lätt att föreställa sig hur svårt det måste vara för personalen, och vilken inverkan det har på den interna imagen.


Fördelarna med ett luftreningssystem

Luftburna partiklar betraktas som en ofrånkomlig del av återvinning, men ett luftreningssystem kan mildra en stor del av skadan. Med ett industriluftreningssystem blir det upp till 70 % lättare att bibehålla en hygienisk och ren arbetsmiljö.

 

Det är en hälsofråga

Fördelarna för personalens hälsa visar sig snabbt, och dessutom blir det lättare för företagen att godkännas vid viktiga hälsoinspektioner med jämförelsevis minimal ansträngning.

För Cannon Confidential blev fördelen med att installera Zehnder Clean Air Solutions tydlig för alla: ”Det är en situation som alla tjänar på”, förklarar Harrison. ”Om du förbättrar arbetsmiljön kommer du oundvikligen att öka de anställdas motivation. När personalen ser att företagsledningen gör allt de kan för att förbättra förhållandena på arbetsplatsen visar de sin uppskattning genom att arbeta mer effektivt.”

Share
Zehnder Group Nordic AB
Mallslingan 22
18713 Täby
Sverige
T +46 8 630 93 00
All news