26.09.2017 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Tre primära orsaker till problem med produktkvaliteten

Tillverkare måste ha klart för sig hur problem med produktkvaliteten kan påverka deras verksamhet. Om varorna inte håller kvaliteten som kunderna förväntar sig kommer de förmodligen att bli missnöjda, vilket ökar antalet kasserade produkter. Om du inte håller uppe produktkvaliteten riskerar du att påverka produktionskostnaderna negativt – i grund och botten innebär det att du tillverkar saker som inte går att sälja.

 

Varför ett ökat antal kasserade produkter spelar roll

 

Antalet kasserade produkter har betydelse eftersom defekta produkter kostar pengar för företaget. I tillverkningsrapporten Tooling U SME Manufacturing Insights Report framgår det att många tillverkare kämpar med att undvika kasserade produkter. Ca 16 procent av de tillfrågade uppger att deras skrotnings- och omarbetningsprocesser uppgår till 4 procent eller mer av försäljningen. Detta innebär att en anläggning med en försäljning på 50 miljoner dollar kommer att förlora två miljoner dollar endast på att inspektera eller sortera bort produkter.

I dessa kostnader ingår utgifter för att omarbeta produktens råmaterial och det arbete som krävs samt logistik och transport. Problem med produktkvaliteten kan bli dyrt för ditt företag. Det kan såväl handla om att erbjuda kunderna en ersättningsprodukt eller återbetalning vilket kan skada ditt företaget rykte. 

Det är mycket viktigt att du gör allt du kan för att se till att ditt företag levererar produkter av toppkvalitet. Om du inte vet vad som orsakar problemen med produktkvaliteten har vi sammanställt de tre vanligaste orsakerna nedan.

 

1. Partikelinneslutningar

 

Ofta kasseras ytbehandlade komponenter som exempelvis målade, pulverlackerade, galvaniserade och folie- eller plastlackerade komponenter, på grund av damm som ansamlats under behandlingen. Detta sker eftersom produktionsområdena inte hålls fria från damm, vilket gör det möjligt för lösa partiklar att fastna på ytan på de komponenter som behandlas. Om detta händer är komponenten inte längre perfekt och du kommer att behöva kassera den.

 

2. Fel på maskinerna

 

Om du alltid har maskinerna i konstant funktionsdugligt skick kommer även antalet kasserade produkter att vara avsevärt lägre. Fel på utrustningen kan inträffa när som helst, men inte utan orsak. Oftast inträffar det till följd av försummelse, som exempelvis brist på underhåll eller damm som hamnat på utrustningen och blivit kvar.

 

3. Bearbetningsproblem

 

En effektiv tillverkningsprocess hjälper dig att bevara produktkvaliteten. Men det kommer bli svårt att bevara produktkvaliteten om fel på maskinerna orsakar problem när du behandlar råmaterial eller om det finns andra ineffektiviteter i ditt sätt att behandla råmaterial. Detta kommer att få antalet kasserade produkter att explodera.

En hög andel kasserade produkter kan vara förödande för ett företag, och därför är det av yttersta vikt att undvika problem med produktkvaliteten. Att implementera ett luftreningssystem som Zehnder Clean Air Solutions är ett effektivt sätt att säkerställa produktkvaliteten. Systemet filtrerar bort dammpartiklar ur luften innan de hinner landa någonstans. Det innebär att du kommer att uppleva färre inneslutningar, maskinfel och ineffektiviteter i dina processer. Detta kommer att vara en stor fördel för ditt företag eftersom en låg andel kasserade produkter kommer att spara pengar varje dag och dessutom stärka ditt varumärke, något som kommer att ge dig fler kunder och öka din vinst på sikt.

Mer information om fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions, finns att läsa här..

 

Share