03.11.2016 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Tänk smart – en ren fabrik är bra för ditt företag

Rent och snyggt är två viktiga målsättningar för en väl fungerande produktion. En produktionsplats kan organiseras på olika sätt, men en av de vanligaste metoderna, 5S, utgör en intressant blandning av filosofi och utövande.

Asien har länge varit en förebild med sina effektiva processer, och mycket har skrivits om 5S-metodiken som utvecklades i Japan och användes av Toyota med stor framgång. 5S bygger på följande grundprinciper: seiri (prydlighet), seiton (ordentlighet), seiso (renlighet), seiketsu (standardisering) och shitsuke (hållbarhet).

 

För att införa 5S-metoden i en organisation på bästa sätt måste det vara mer än bara en femstegsprocess. Den måste byggas in i företagskulturen och efterlevas av samtliga anställda i alla skikt – för att det ska fungera måste alla gå in för det! 5S-filosofin är enkel, lättbegriplig och tillämpbar i alla arbetsmiljöer, vilket gör den till ett hållbart val för att kontinuerligt förbättra villkoren för personalen och utrustningen. Den lyder följande:

 

Seiri (prydlighet)

Gå igenom alla skrivbord, lådor, hyllor och förvaringsutrymmen och skilj ut alla föremål som behövs. Avlägsna sedan allt oväsentligt, stort som litet, från arbetsplatsen.

 

Seiton (ordentlighet)

Systematisera arbetsplatsen genom att placera återstående, nödvändiga föremål på sin rätta plats. Effektiva förvaringsmetoder gör det enklare att komma åt varor och material.

 

Seiso (renlighet)

Rengör allt och håll allt rent varje dag. Detta kommer inte bara att bevara utrustningen i gott skick, utan skapar även en hälsosam miljö för personalen.

 

Seiketsu (standardisering)

Standardisera rengörings- och sorteringsprocesserna genom att fastställa tydliga riktlinjer som gör det enkelt att utföra de tre första stegen.

 

Shitsuke (hållbarhet)

Utbilda hela företaget i att främja en disciplinerad miljö där alla medarbetare utför de fyra första stegen som en självklarhet.

 

Att införa 5S på arbetsplatsen är inte lätt. Det krävs ett starkt ledarskap som kan orientera både människor och processer mot slutmålen: en ren produktionshall, effektiv produktion, kvalitetsvaror och sist men inte minst: nöjda kunder.

För att uppnå dessa mål måste du identifiera och avbryta störande vanor eller miljömässiga faktorer som kan förhindra 5S-metodiken från att maximera ditt företags effektivitet till fullo. Vissa saker kommer att vara lätta att identifiera, t.ex. felaktigt utfyllda checklistor för utrustning, medan andra är svårare – som damm. Detta oväntade element kan uppstå i delar av din produktionsutrustning och sprida sig i dina lagerlokaler, vilket försämrar din utrustnings prestanda och kvaliteten på dina slutprodukter.

 

Management genom 5S

 

Ett företags vägledande filosofi bygger på principerna om lönsamhet och produktivitet. För att ett företag ska växa måste dess ledning hela tiden granska och optimera samtliga faktorer som påverkar verksamhetens prestanda. I slutändan går det bara att hålla kostnaderna nere och vinstmarginalerna på topp om alla problem i produktionen löses och processerna löper smidigt.

De flesta tillverkningsprocesser ger upphov till en mängd luftburna partiklar som till slut landar någonstans, oftast på dina varor som sedan förvaras i lagerlokalen, där de samlar ännu mer damm. När det är dags för leverans kan du antingen avvakta transport tills leveransen har rengjorts, eller skicka iväg den som den är. Oavsett hur fantastiska dina produkter är kommer kunderna att vara missnöjda om de anländer i smutsigt skick – eller för sent. Att leverera smutsiga eller försenade varor till en kund är dåligt för affärerna på mer än ett sätt. Inte bara kommer du med stor sannolikhet att förlora kunden, utan det kommer även att försämra ditt rykte.

 

Dammproblemet


Höga halter av damm kan störa utrustning såsom sorteringsmaskiner och streckkodsläsare, vilket leder till funktionsavbrott. Dessa oförutsedda underhållsbehov kan lamslå produktionen, orsaka ytterligare leveransförseningar, ökade kostnader och missnöjda kunder.

Dessutom är det ingen som vill arbeta i en hälsoskadlig eller smutsig arbetsmiljö. Ökade mängder luftburna partiklar i din produktionsanläggning eller fabrik kan försämra personalens motivation att stanna kvar. I värsta fall kan arbetsförhållandena leda till att deras arbetsvilja minskar. Och vad är egentligen viktigare, utöver dina goda affärsrelationer, än att ha en högpresterande personalstyrka ombord? Vi vet om det allihop: Att förlora bra personal är dyrbart, och kostnader för rekrytering och utbildning kan påverka företagets slutresultat.

5S-filosofin löser detta genom att främja en kulturell omvandling i ditt företags sätt att tänka, vilket resulterar i en renare, hälsosammare och säkrare arbetsplats – något som i slutändan ökar produktiviteten och den övergripande prestandan. Som tur är finns det lösningar som hjälper dig att hantera dammet och införa 5S-metodiken i företagskulturen och arbetsmetoderna, vilket på sikt stärker företagets tillväxt och ger bättre avkastning.

 

Ren luft, ren produktionshall

 

5S-metodiken fungerar inte optimalt om den används isolerat. Du får bäst resultat om du kompletterar den med andra lösningar eller tjänster som främjar din strävan efter att hålla rent och snyggt. Zehnder Clean Air Solutions är en sådan produkt. Luftreningssystemet filtrerar luftburna partiklar ur luften innan de hinner lägga sig på maskiner och varor. Med mindre mängder damm i luften kommer dina rengöringskostnader att minska, din utrustning kommer att fungera bättre och längre och dina varor kommer att nå kunderna i tid (eller tidigare!) och i perfekt skick. I själva verket kommer du att kunna behandla beställningar snabbare, eftersom varorna kommer att vara leveransklara med minimalt, om ens något, rengöringsarbete innan de skickas iväg.

Genom att installera ett luftreningssystem i din produktionshall eller lagerlokal kan du minska mängden damm med upp till 90 %. Det är det perfekta sättet att införliva var och en av principerna i 5S och är en tydlig indikation för en pålitlig tillverkare som respekterar kunden och är stolt över sin produkt – något som gynnar din verksamhet på alla sätt.

 

Share