06.03.2017 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Öka utrustningens livslängd och få fart på produktiviteten

Utrustning som håller längre kan ge stora fördelar för företagets resultat. Mekaniska fel kan utlösa en kris i lager- eller logistikbranschen och påverka produktiviteten och vinsten negativt. Utrustning som helt plötsligt måste repareras, underhållas eller bytas ut kostar pengar och kan sätta budgeten på spel.

 

Därför är det förståeligt att du vill utnyttja utrustningen till max och använda de maskiner du har så länge det går. Här är sex smarta sätt för att öka utrustningens livslängd.

 

Utbilda operatörerna

 

Enligt bloggen Manufacturing Transformation kan handhavarfel orsaka allvarliga problem i produktionslinjen. Om en maskinoperatör tar i för mycket eller använder utrustningen på fel sätt kan det leda till maskinfel – som kanske inte går att åtgärda.

Det enda sättet att förhindra detta är att se till att operatörerna får ordentlig utbildning i arbetets alla aspekter. De behöver också regelbunden fortbildning så att de håller sig uppdaterade och väl förtrogna med all utrustning.

 

Be medarbetarna om feedback

 

Med största sannolikhet vet medarbetarna mer om utrustningen än du gör; trots allt arbetar de med den varje dag. Ta vara på deras kunskap och be dem berätta för dig om förändringar eller problem som annars kanske passerar obemärkta. Be dem föreslå en underhållsrutin som förbättrar utrustningens prestanda utan att produktionsvolymerna påverkas.

 

Utför regelbundet underhåll

 

Utrustning som används varje dag behöver regelbundet underhåll för att den inte ska gå sönder och på så sätt påverka produktionen.

Vänta inte på att något ska gå snett, utan se till att företaget har en gedigen, förebyggande underhållsrutin. På så sätt kan problem identifieras och åtgärdas innan de blir allvarliga och leder till oplanerade avbrott som påverkar produktionsmålen.

Schemalagt underhåll kan planeras så att produktionen inte stannar upp helt – vilket skulle vara fallet om maskinerna faktiskt gick sönder.

 

Håll rent

 

Maskiner har många tätningar och filter som måste hållas rena och fria från föroreningar. Dessa bör inspekteras, rengöras och bytas ut regelbundet för att utrustningen ska vara i toppskick. Det är också viktigt att produktionsmiljön är ren. Om utrustningen förvaras eller används i en miljö som inte är ren påverkas många olika delar, och slutligen även livslängden.

 

Smörj maskinerna

 

Om du smörjer maskinernas rörliga delar minskar det dagliga slitaget och det ökar också utrustningens livslängd. Med det sagt är det dock viktigt att använda rätt smörjmedel och att rengöra utrustningen regelbundet för att undvika fettansamlingar.

 

Fundera på att modernisera

 

Det kostar mindre att modernisera och återanvända utrustning du redan har än att byta ut den. En väl utförd komplettering är mödan värd eftersom det ökar utrustningens tillförlitlighet och livslängd.

Dessutom menar Supply Chain Digest att kostnaderna för kompletteringar ofta är upp till 60 % lägre än kostnaderna för att köpa helt ny utrustning. Det blir en stor besparing för företaget.

Inget varar för evigt, inte ens den mest väl underhållna utrustning. Men om du är noggrann med maskinerna kan du vara säker på att du kan använda dem effektivt så länge det bara går. Enkla underhållsåtgärder förhindrar oväntade avbrott och sparar på sikt tid och pengar, vilket förbättrar produktiviteten och vinsten.

 

Graphics designed by Freepik

 

Share