14.09.2017 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Trender inom tillverkningsteknik – topptekniker som påverkar branschen

Ny teknologi betyder att tillverkningsbranschen står inför stora förändringar. Men om du arbetar i denna bransch kan du dra fördel av dem.

Nedan följer fyra av de mest relevanta trenderna inom tillverkningsteknik som är värda att ha i åtanke.

 

1. Maskininlärning
 

Maskininlärning är en undergrupp inom artificiell intelligens och innebär att datorer kan lära sig nya saker utan någon insats från mänskliga programmerare. I takt med att systemet tar emot ny information utvecklas det och anpassar sig efter den nya informationen. Resultatet är ett datorprogram som konstant förbättras.

Hur påverkar detta branschen? Enligt Forbes ”fungerar maskininlärningens grundläggande teknik väl ihop med de komplexa problem som tillverkare dagligen ställs inför.” Med maskininlärning kan du förbättra dina processer på ett sätt som gör det möjligt att maximera effektiviteten i distributionskedjan samt tillverka anpassade produkter inom en rimlig tid.

 

2. Robotar

 

Det är ett tag sedan robotar tog klivet in i tillverkningsbranschen, och det är en trend som fortsätter att växa och förbättras och som blir allt mer intressant.

Nya tekniker automatiserar uppgifter som man annars skulle behöva lägga personalresurser på. Robotar kan skruva in skruvar på svåråtkomliga ställen på motorer, de kan arbeta intill mänskliga anställda utan att utsätta dem för fara, de blir även allt lättare och de kan flyttas från en arbetszon eller arbetsställe till ett annat.

Om du ännu inte har automatiserat dina fabriksprocesser är det värt att investera i robotik. Det kan ge din produktivitet och prestanda ett rejält lyft.

 

3. 3D-utskrift

 

3D-utskrift är ett fenomen som verkar vara skräddarsytt för tillverkningsbranschen. Men det finns även de som oroar sig för att det faktiskt kan göra hela branschen överflödig.

Anpassning är nyckeln. Om du integrerar tekniken i dina processer redan i ett tidigt skede kan du spara produktutvecklingstid och enklare anpassa dina produkter efter kundernas behov. Om du vill göra en fungerande prototyp av en strålande idé, då kan du skapa, skriva ut och testa den på kort tid. Om du bara vill tillverka mindre volymer av vissa produkter under en begränsad kan du göra detta utan att påbörja någon onödig massproduktion.

3D-utskrift är fortfarande en ny teknik som förbättras hela tiden. Ditt företag bör därför hålla ett öga på den.

 

4. Avancerad analys

 

Produktionsoptimering är ett ständigt problem för större företag. De samlar in överflödiga datamängder under det dagliga arbetet, men det kan vara svårt att använda denna data för att identifiera förbättringspotential eller komma åt ineffektivitet.

Avancerad analys kan hjälpa dig. Modern programvara kan samla in, strukturera och tolka data från dina tillverkningsprocesser och presentera dem på ett begripligt sätt. Det blir lättare att hitta saker som behöver åtgärdas om denna information är lättillgänglig, och därmed kan du gallra bort alla ineffektiviteter redan när de uppstår.

Trenderna inom tillverkningsteknik pekar på att branschen står inför stora förändringar och detta bereder vägen för nya möjligheter. Om din verksamhet håller jämna steg med de nya trenderna och tar vara på dess möjligheter, då kommer det att löna sig.

 

Share