22.06.2017 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Stärk ditt rykte med miljövänlig återvinning

Det blir allt mer viktigare med hållbara affärsmetoder. Vi lever i en tid då potentiella medarbetare, kunder och leverantörer lägger vikt på hur "grönt" ett företag är. Att vara "grön" är en kvalitetsstämpel som du antingen väljer själv eller – ännu bättre – har fått genom en officiell miljörevision. Återvinningsföretag har idag mer att göra än någonsin i takt med att klimatförändringsfrågor får en allt mer framträdande roll samt att människor blir mer och mer medvetna om hur viktigt det är att att återvinna såväl hemma som på arbetet.

 

Ironiskt nog använder sig vissa återvinningsföretag inte av miljövänliga återvinningsmetoder i sina processer. Många tror visserligen att ändamålet helgar medlen, men tyvärr kan ditt företag göra mer skada än nytta för miljön.

Enligt den här artikeln som är publicerad på Listverse producerar själva återvinningsprocessen en stor mängd skadliga ämnen och företag kan straffas hårt om de inte följer lokala bestämmelser. Ett exempel: Den här återvinningsanläggningen i USA har flera gånger fått böter för att ha brutit mot lagen om ren luft (Clean Air Act).

Faktum är att materialåtervinning är en industriell process som kan orsaka skadliga gaser och höga dammhalter. Nedan ger vi tips på åtgärder om du är oroad över att processerna i din återvinningsanläggning kan förorena luften och skada ditt rykte i branschen.

 

Hur man kan säkerhetsställa miljövänliga återvinningsprocesser

 

Med hjälp av industriella luftfiltreringssystem kan företag inom alla branscher minska sin miljöpåverkan – det gäller även återvinningsanläggningar.

Återvinningsföretag kan genom att installera Zehnder Clean Air Solutions luftreningssystem drastiskt minska mängden luftföroreningar som de orsakar och gå från ord till handling. Våra lösningar för ren luft kan hjälpa dig att minska dammet och gaserna i din anläggning med upp till 90 procent. Det är ett rejält lyft för såväl miljön som för ditt rykte med en miljövänlig återvinningsverksamhet.

Du kan dels känna dig stolt som ett "grönt" företag, och dels minska mängden damm och skadliga ämnen vilket förbättrar kvaliteten på din arbetsplats. Med stor sannolikhet kommer du att kunna skära ner på tiden som går till städning och förbättra dina medarbetares känsla av välbefinnande – något som sparar dig pengar på lång sikt. Dessutom är du alltid redo för inspektion om din återvinningsanläggning konsekvent hålls fri från damm.

Avfallshanteringsföretaget Vestforbrænding i Danmark har egna erfarenheter av detta. Företaget brottades med mängden damm som bildades då avfallsmaterial transporterades och krossades. Men man märkte en markant förbättring av anläggningens skick när Zehnder Clean Air Solutions luftreningssystem hade installerats.

"Det är verkligen imponerande", säger säkerhetsansvarige Benny Nielsen. "Vi kan tydligt se på maskiner och fönsterkarmar att det är mindre damm nu För några år sedan fick vi nya portar i silon här uppe, som vi låser på natten, och när vi kommer på morgonen märker vi att luften är mycket renare nu."

Om du är verksam i återvinningsbranschen då har du redan bestämt dig för att göra en insats för miljön. Se till att inte göra mer skada än nytta och satsa på miljövänliga återvinningsprocesser. Oavsett om du har en liten eller en stor återvinningsverksamhet, kan du med hjälp av Zehnder Clean Air Solutions se till att din anläggning inte orsakar mer luftföroreningar – och blir ett verkligt miljövänligt återvinningsföretag som du kan vara stolt över.

 

Share