06.06.2017 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

5 idéer för kostnadsbesparing för lagerlokaler som du borde testa

Ingen har någonsin hört talas om företag som inte vill spara pengar. Det kan vara bra att börja med vardagsutgifterna eftersom där försvinner det ofta en hel del. Redan med små förändringar i lagerhanteringen går det att förbättra lönsamheten – men du kanske inte vet var problemen finns i din lagerlokal, och då är det så klart svårt att ta itu med dem.

 

Det finns ibland små insatser som kan ha en enorm inverkan på driftskostnader som du kanske inte är medveten om. För att hjälpa dig att minska dina lagerhållningskostnader intervjuade vi ett antal experter och vi har sammanfattat det som vi tror framförallt kan vara till hjälp för dig.

Här är 5 idéer för kostnadsbesparing för lagerlokaler som du kanske inte har tänkt på ännu.

 

1. Minska misstagen

 

Tid som används för att åtgärda fel är förlorad tid – och förlorade pengar. Enligt Adaptalift Hyster som är ett av Australiens ledande företag inom materialhantering kan misstag, som exempelvis felaktigt packade beställningar, bli mycket kostsamma. Detta gäller, särskilt när de är vanligt förekommande . För att minska felen i din lagerlokal behöver du först förstå var och hur ofta de förekommer. Därefter kan du spara på kostnader för att åtgärda dem.

En bra lösning är att installera ett felrapporteringssystem. Du kan samla in data och utvärdera var, varför och när samt på grund av vad eller vem varje fel har uppstått och identifiera eventuella mönster. Sedan kan du dela informationen med dina medarbetare och förbättra processerna för att minska utrymmet för misstag. Om du sätter upp tydliga mål och belöningar kommer du att motivera dina anställda till att komma åt problemet. 

 

2. Minska städningen

 

Det är mycket viktigt för företaget att hålla rent i lagerlokalen – men det behöver inte kosta en förmögenhet. En av de mest praktiska idéerna för kostnadsbesparing för lagerlokaler handlar om städprocesser. Tänk så här – om det redan från början fanns färre damm på din utrustning och dina produkter skulle de krävas mindre städinsatser.

Det kanske låter lite optimistiskt med tanke på hur smutsiga och dammiga vissa lagerlokaler är – men det är det inte. Du kan minska dammängden i lagerlokalen betydligt med hjälp av ett luftfiltreringssystem från Zehnder Clean Air Solutions.

Zehnder Clean Air Solutions filtrerar dammet från luften i lagerlokalen innan den hinner sätta sig på utrustningen eller varorna. Det innebär att du spenderar färre tid på rengöring och det ger oftast rejäla besparingar.

 

3. Optimera lagerytan

 

Lagerutrymme är dyrt och det finns risk att du betalar för mer än vad du behöver. Därför är det viktigt att du ser över dina nuvarande behov och om du verkligen behöver allt utrymme du betalar för.

Adaptalift Hysters tips är att börja med att analysera lagerhållningskostnaderna utifrån antalet pallar som du lagrar. På så sätt får du reda på om det finns ett problem som måste åtgärdas. Om kostnaden per lagrad pall är för stor behöver du optimera användningen av ytan i ditt lager. Utnyttjar du exempelvis hela utrymmet från golv till tak – eller kan du maximera användningen på höjden i din lagerlokal? Alltför breda korridorer i lagret är ett annat exempel på bortkastat utrymme.

En annan sak att tänka på är om lagerutrymmet för varje produkt stämmer överens med produktens storlek. I denna artikel från The Balance ges rekommendationen att om en färdig vara ska packas i en container som är 3 gånger 3 fot, då ska utrymmet där produkten lagras återspegla denna storlek. Om lagerutrymmet är större, ja då betalar ditt företag helt enkelt pengar för att lagra luft kring en vara.

Vad är slutsatsen? Se över din anläggning och ta reda på hur du kan lagra fler varor på mindre utrymme – det sparar dig pengar på sikt.

 

4. Öka produktiviteten

 

Hos de flesta företagen utgör personalstyrkan en betydande kostnadspost och därför är ett av våra tips på kostnadsbesparing för lagerlokaler att öka medarbetarnas produktivitet. Varje resurs som inte arbetar med full kapacitet kostar pengar. Om du lyckas förbättra dina medarbetares produktivitet kommer de att få mer gjort på mindre tid, det i sin tur leder till ökade vinster.

Det finns mycket du kan göra för att öka dina medarbetares produktivitet. Till exempel kan du:

 

- erbjuda dem resultatbaserade incitament.

- anställa kvalificerad, produktiv personal som handledare.

- involvera medarbetarna i teambuildingaktiviteter och utbildningsprogram.

- implementera Kaizen- eller 5S-metoden för att få bort ineffektiva inslag hos medarbetarna och förbättra organisatoriska processer på arbetsplatsen. Dessa metoder fokuserar på ändamålsenlighet, effektivitet och fortlöpande förbättring.

- Ge dina medarbetare en ren arbetsmiljö. Det krävs en behaglig arbetsmiljö för att dina medarbetare ska vara fullt produktiva. Till dit hör att andas ren luft. Med hjälp av Zehnder Clean Air Solutions kan du förbättra luftkvaliteten i lagerlokalen och på så sätt göra dina medarbetare nöjdare och produktivare.

 

5. Förbättra processeffektiviteten

 

Det kan vara svårt att se om processerna är ineffektiva. Enligt denna artikel från Multichannel Merchant är det ett vanligt förekommande fel att man inför nya processer utan att tänka på att vissa funktioner i de gamla processerna inte längre behövs. Detta kan medföra att dina medarbetare gör dubbelt arbete, vilket som du vet är ett kostsamt slöseri med resurser.

För att förbättra effektiviteten i dina processer bör du se över de olika momenten i produktflödet och genomförandet av uppdragen, och på så sätt kan du utvärdera om det finns steg som kan tas bort. I allmänhet gäller regeln ju färre steg i ditt arbetsflöde, desto snabbare blir det. Det i sin tur leder till att du sparar både tid och pengar.

"Man vill också kunna avgöra hur mycket flaskhalsarna i de operativa processerna kostar", säger John Mills, vice verkställande direktör med ansvar för affärsutveckling på Rideau Recognition Solutions i en intervju med IndustryWeek. "Om kostnaderna är omfattande kan det vara motiverat att investera i ny utrustning för att undanröja flaskhalsen eller för att omarbeta den specifika processen." 

Det finns många enkla saker som du kan göra för att få ned kostnaderna i ditt lager. En del känner du kanske inte till. Det behövs bara några få åtgärder och lite uppmärksamhet för att åstadkomma det. När dessa idéer för lägre logistikkostnader väl är implementerade sparar du mycket pengar på lång sikt.

 

Share