18.08.2016 Författare: Zehnder Clean Air Solutions

Framtidens lagerlokal

Under de kommande fem åren kan en medarbetare i en vanlig lagerlokal komma att arbeta tillsammans med robotar. Det kanske verkar absurt, men tack vare en kombination av tekniska framsteg och en snabbt skiftande global ekonomi har detta blivit en 
högst realistisk möjlighet.

För att kunna förstå framtiden måste man dock först förstå samtiden. Jordens befolkning har växt kontinuerligt i flera hundra år. I Europa tycks befolkningstillväxten däremot gå en aning bakåt. Detta kommer förmodligen att påverka framtidens tillgång på arbetskraft, vilket i sin tur kommer att påverka organisatoriska processer eftersom det kommer att finnas färre folk att anställa.

Även om storleken på vår framtida arbetskraft avtar kommer den globala ekonomin att fortsätta växa, med nya aktörer som är med och tävlar om en del av kakan. Kostnaden för att göra affärer ökar, vilket ökar förväntningarna vad gäller kvalitet, effektivitet och leveranstider mellan marknaderna. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa utmaningar när man administrerar logistik och produktion på platser som lagerlokaler och produktionshallar. Låt oss förklara varför.

 

Förändringar inom logistiken


Den genomsnittliga vikten för varje leverans stiger: fler och tyngre varor måste hanteras och behandlas. Här ställs företagen inför ett val. Ett alternativ är att höja kostnaderna och minska servicen, men det kommer inte att vara en populär lösning eftersom få kunder är villiga att betala mer för mindre. Det andra alternativet är att investera i teknik. Med hjälp av robotar och automatisering kan produktiviteten ökas medan kostnaderna hålls på en låg nivå.

 

Samarbetsorienterade automatiseringslösningar


Med den ”digitala industrin” kommer fördelen med digitala processer: Datorövervakade maskiner mottar sina instruktioner automatiskt, ökar produktiviteten, noggrannheten, överensstämmelsen och kvalitetens förutsägbarhet. En av flera fördelar är att automatiserade maskiner kan ersätta människor i uppgifter som inbegriper svårt, fysiskt krävande eller monotont arbete, eller arbete som utförs i riskfyllda miljöer. Tack vare automatiserade maskiner har lagerlokalerna nu tillgång till transportsystem, minilastkranar, idrifttagare och skyttelsystem. I takt med den raska utvecklingen av nya innovationer lär vi i framtiden få se allt mer avancerade teleskopband, navigationssystem, kameror och mycket mer. 

Fördelarna med dessa tekniska lösningar är många och varierande. Automatiserinstekniker kan sänka logistiska processers felfrekvens till noll och förbättra resultat, prestanda och sensorförmåga avsevärt. Manuell bearbetning kommer att förpassas till historien och lagerlokalens personal kommer att få andra arbetsuppgifter. De kan bland annat få ta ansvar för koordineringen inne i lagerlokalen. Maskiner och robotar kommer i många avseenden att bli en del 
av det dagliga arbetet.

Robotar kommer till exempel att få fler och fler mänskliga egenskaper för att kunna interagera med sin omgivning: De kan förses med ”ögon”, ”händer” och ”fötter” som tjänar olika syften – även om de kanske ser mer ut som skärmar och kniptänger. Med hjälp av toppkänsliga sensorer kommer dessa maskiner att kunna lasta på och av släpvagnar och containrar. Stationära och mobila robotar kan rent av komma att ta över plockning och packning, urval och deponering av föremål samt montering och skräddaranpassning av varje paket inför leverans. 
Robotar utgör en viktig del av automatisering, men det finns mycket större potential än så. Detta har visat sig under de senaste 30 åren genom den snabba utvecklingen av moderna system som utför många fler uppgifter än att bara förvara och hämta laster. 

 

Hinder på vägen 


Det är en spännande tid att vara verksam inom logistik i. Robotar och automatiserade maskiner kommer att kunna arbeta effektivare och längre. De blir varken trötta, sjuka eller hungriga, de behöver ingen lön eller rast och de har inga som helst övriga åtaganden. 
Däremot är robotarna liksom annan högteknologisk utrustning i behov av underhåll. De behöver hållas rena så att t.ex. deras sensorer skyddas. När sensorerna inte fungerar som de ska beror det nämligen ofta på smuts, som har en direkt inverkan på deras förmåga att utföra sina uppgifter snabbt och effektivt. 

Robotar och andra automatiserade anordningar kommer inte att drabbas av andningssvårigheter, men ett överflöd av damm kommer att försämra deras prestanda, vilket i sin tur sänker produktiviteten och därmed även vinstmarginalen. De behöver visserligen inte vila, men en oren arbetsmiljö kommer då och då att orsaka funktionsavbrott: De kan krocka med din mänskliga personal, vilket kan orsaka både olyckor och skador, eller plocka och paketera fel varor och på så sätt orsaka felleveranser. Allt detta kan påverka kundnöjdheten och sänka din vinst.
För att motverka dessa problem är det viktigt att din lagermiljö är kalibrerad för att hålla den mänskliga personalen frisk och för att den maskinella personalen ska kunna arbeta med högsta effektivitet.

Det finns många fördelar med att investera i ett automatiserat arbetsflöde, men det är viktigt att ta med i beräkningen hur effektiviteten och produktiviteten kan påverkas av avbrott till följd av oren luft i lagerlokalen. Driftstörningar kan sänka rörelsens vinst och minska kundnöjdheten – och det har du inte råd med varken på kort eller på lång sikt.

Framtiden är aldrig långt borta, och när det gäller robotar och automatisering har personer inom logistikbranschen – ja, i princip alla som driver en lagerlokal – skäl att vara positiva. Deras framtid ser nämligen ljus ut. Men trots att potentiella ökningar av effektivitet och lönsamhet väntar precis bakom hörnet gäller det att förbereda sig på rätt sätt. Zehnder Clean Air Solutions är ett ypperligt sådant sätt.
 

 

Share