Design-radiatorer
Våra individuella designelement för badrum och bostadsrum gör hemmet inte bara varmare, utan även vackrare. Utformade av designer och övertygande genom sin fantastiska funktionalitet.
Behaglig rumsventilation
Vår behagliga och energieffektiva rumsventilation med värmeåtervinning sörjer för ett hälsosamt rumsklimat. Den stärker de boendes välbefinnande och ökar fastighetens värde.
System för strålningsvärme och kylning
Zehnders system för strålningsvärme och kylning värmer och kyler både behagligt och energieffektivt. De är optimalt anpassade till varje rumssituation.
Clean Air Solutions
Clean air solutions från Zehnder minskar dammhalten i luften, sörjer för ett hälsosammare rumsklimat och sänker rengöringskostnaderna.

Upptäck våra produkter och system

Design-radiator

Comfosystems

System för strålningsvärme och kylning

Clean Air Solutions

Värme är vår passion. Under över 100 år som vårt företag har funnits har värme hela tiden inspirerat oss att utveckla nya element som blivit standard i hela industrin, t.ex. rörelement eller handdukstork.

Det behagliga rumsventilationssystemet med upp till 95 % värmeåtervinning ger ett energieffektivt luftutbyte, och kan regleras efter individuella behov. 

Principen hos systemen för strålningsvärme och -kylning kan tillämpas för många olika rum och byggnader. System med takplattor för strålningsvärme från Zehnder används sedan länge för uppvärmning av rum, även på 30 meters höjd.

Med Zehnder Clean Air Solutions, reduceras dammhalterna i verksamheten avsevärt. Våra kunder upplever med det en rad kvantifierbara och kvalitativa fördelar.